Fizička zaštita2019-02-26T15:13:50+00:00

FIZIČKA ZAŠTITA

Usluge fizičke zaštite pružamo na principu 24/7/365 sa visoko kvalifikovanim i obučenim osobljem.

Fizička zaštita svih vrsta objekata

Zaštitite Vaše objekte uz pomoć našeg stručnog osoblja i prepustite sve brige o sigurnosti nama.

Fizička zaštita lica u pokretu

Nudimo sigurnu pratnju lica u pokretu uz vrhunska vozila i najkvalitetniju prateću opremu.

Fizička zaštita intervencijom

24-satne intervencije na svim lokalitetima.

Obezbjeđenje svih većih okupljanja / događaja

Bilo da se radi o manjem okupljanju ili velikom koncertu, imamo spreman i efikasan sistem zaštite.