Sigurnost vašeg doma koju pokreće sunce

//Sigurnost vašeg doma koju pokreće sunce

Sigurnost vašeg doma koju pokreće sunce

Većina kamera danas je jednostavna za instaliranje i omogućava vam da nadgledate unutrašnje prostorije, perimetre i prostore na otvorenom s bilo kojeg mjesta. Ipak, sve to su idealni scenariji. Šta ako svoje vanjske kamere, naprimjer, morate postaviti daleko od izvora napajanja električnom energijom? Bežične kamere se nameću kao rješenje jer su vrlo prikladne za prostore na otvorenom i ne povlače postavljanje vizuelno neatraktivnih kablova. Možete li se, ipak, osloniti isključivo na njihovo baterijsko napajanje? Pametniji odgovor su kamere sa solarnim napajanjem, koje posljednjih godina zbog usavršavanja tehnologije i pada cijena solarne opreme sve češće dospijevaju na liste za nabavku opreme, posebno ako se opslužuju najzahtjevnija moguća okruženja.

Prednosti:

  • Solarno napajanje bez računa za struju
  • Samostalan uređaj bez potrebe za hubom
  • Lokalna pohrana bez mjesečne naknade
  • Potpuno bežično jednostavna instalacija

Za sve informacije kao i nabavku i instalaciju kamera kontaktirajte nas na 1355 ili 030 251 100

By |2024-05-15T11:21:42+00:00Maj 15th, 2024|Novosti|