Tehnička zaštita2019-02-26T15:19:09+00:00

TEHNIČKA ZAŠTITA

Nudimo ugradnju sistema koji uveliko doprinose efikasnijoj zaštiti Vaših objekata.

Sistem video nadzora

Sistemi video nadzora sa neovisnim napajanjem i pristupom sa daljinske lokacije.

Protuprovalni sistem

Nudimo kompletan spektar protuprovalnih alarma, senzora i blindo opreme.

Vatrodojavni sistem

U slučaju požara svaka sekunda je bitna. Iz tog razloga imamo najsavremeniji sistem direktno povezan sa našim centrom.

Protupožarni sistem

Ukoliko već dođe do požara naši sistemi se automatski aktiviraju i minimaliziraju eventualnu štetu.

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa određenim prostorijama i sistemi za prijavu uposlenika odnosno kontrolu radnog vremena.

Transport novca

Osiguravanje transporta dragocjenosti i novca u specijalnim vozilima sa oružanom pratnjom.

GPS praćenje

Praćenje kretanja vozila u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.